Функции на лявото и дясното полукълбо на мозъка

Диагностика

Анализирах статията, която чета в интернет, за функциите на мозъчните полукълба. Сравних данните, получени по метода на числената логика на логиката с текста на статията, и от това дойде.

Човешкият мозък е основната част на централната нервна система, тя се намира в черепната кухина. Съставът на мозъка включва огромен брой неврони, между които има синаптични връзки. Тези връзки позволяват на невроните да образуват електрически импулси, които контролират пълното функциониране на човешкото тяло.

Човешкият мозък не е напълно разбран. Учените смятат, че човек в процеса на жизнена дейност включва само част от невроните, във връзка с които много хора не проявяват своите възможни способности.

ЛЯВА ХЕМИСФЕРА НА МОЗЪК И СВЪРЗАНИ ФУНКЦИИ.

Според статия в интернет,
ЛЯВА ХЕМИСТИЯ НА МОЗГА е отговорна за вербална информация, отговорна е за езиковите умения на даден човек, контролира говор, писане и четене. Благодарение на работата на лявото полукълбо, човек може да запомни различни факти, събития, дати, имена, тяхната последователност и как те ще изглеждат писмено. Лявото полукълбо е отговорно за аналитичното мислене на човека, благодарение на това полукълбо се разработва логика и анализ на фактите и се извършват манипулации с числа и математически формули. Освен това лявото полукълбо на мозъка е отговорно за последователността на процеса на обработка на информацията (стъпка по стъпка).
Според цифровата логика на логиката на науката,
Лявото полукълбо на мозъка е отговорно за следните функции:
168 Ляво полукълбо + 42 мозъка + 93 отговаря = 303
303 = 82 на логика + 140 мислене + 81 манталитет, мисли, привличане, егоизъм, раждане
303 = 102 за любов + 195 свръх активност, постоянство, прераждане, възпроизвеждане, последователност + 6 да
303 = 102 за любов + 201 оплождане
303 = 128 за учтивост, за копиране, за благословение + 175 вярно твърдение
303 = 110 за вяра в Бога, за добра воля, за духовно, за напътствие, за усърдие, за молитви, за набор от правила, за мисъл + истинска преценка
303 = 248 за писмения език + 55 вярно
303 = 107 обучение + 196 взаимозависимост
303 = 139 за практичност, за патриотизъм, за надеждност, за умение + грамотност, академично представяне, за искреност, за отдаденост, за възстановяване, за взаимодействие, за речта на човек
303 = 134 за научна + 74 работа + 95 удоволствия
303 = 139 за креативни + 164 нежни чувства
303 = 112 за смърт, за чувство, за страст, за съжаление + 43 истина + 148 истински съд, Божия воля


Благодарение на лявото полукълбо, цялата информация, получена от човек, се обработва, класифицира, анализира, лявото полукълбо установява причинно-следствени връзки и формулира заключения.

Дясното полукълбо на мозъка и неговите функции.

Дясното полукълбо на мозъка е отговорно за обработката на така наречената невербална информация, т.е. за обработка на информацията, изразена в изображения и символи, а не думи.

Дясното полукълбо е отговорно за въображението, с помощта на което човек е способен да мечтае, сънува, а също и да композира, да изучава поезия и проза. Тук са способностите на човека към инициативата и изкуството (музика, рисуване и др.). Дясното полукълбо е отговорно за паралелната обработка на информацията, т.е. подобно на компютър, позволява на човека едновременно да анализира няколко различни потока информация, да взема решения и да решава проблеми, изследвайки проблема едновременно като цяло и от различни страни.

Благодарение на дясното полукълбо на мозъка, ние установяваме интуитивни връзки между изображения, разбираме различни метафори и възприемаме хумор. Дясното полукълбо позволява на човек да разпознае сложни образи, които не могат да бъдат разложени на елементарни компоненти, например процесът на разпознаване на лицата на хората и емоциите, които отразяват тези лица.


Дясно полукълбо на мозъка

180 дясно полукълбо + 42 мозъка + 93 отговаря = 315
315 = 125 за инстинкт + 147 за интуиция + 43 вярно
315 = 95 за бъдещето, за момента, за случая, за колапса, за несъществуването, за Божието слово, за дивачеството + 220 вярно твърдение
315 = 140 за смелост, за ярост, за възхищение, за чувствителност + 175 правилно изявление
315 = 167 за изчислението, за компютъра, за духовния свят, за чувството за вина + 148 истински съд, за Божията воля
315 = 122 за срока на живота, за образованието, за измама + 193 вярна преценка
315 = 144 за хуманитарно образование + 93 образователни + 78 души
315 = 168 за общуване с Бог + 147 за интуиция
315 = 85 за вяра, за развитие, за сърце, за послание, за криза + 230 заетост
315 = 102 за любов + 176 виртуален + 37 ангел
315 = 107 обучение + 66 живи + 142 спокойствие, математика на думи, за усърдие, за самопознание, за изкуство, за резултат
315 = 142 за творчество + 173 за срички и ругатни думи
315 = 130 за метафори + 72 изображения + 113 преценки
315 = 10 за + 57 дълго + 100 вяра в Бог + 148 право решение, Божията воля
315 = 112 за смърт, за чувство, за страст, за съжаление + 55 вярно + 148 вярно осъждение
315 = 80 за живот + 42 мозъка + 193 истинска преценка

Синхронизирана работа на двете полукълба

Интуитивната работа на дясното полукълбо на мозъка се основава на материали, които са анализирани от лявото полукълбо. Трябва да се отбележи, че работата на двете полукълба на мозъка е еднакво важна за хората. С помощта на лявото полукълбо светът се опростява и анализира, а благодарение на правото той се възприема така, както е в действителност.
Смята се, че
ако нямаше право, „творческо“ полукълбо на мозъка, хората биха се превърнали в изчисляване, без емоции, машини, които биха могли само да адаптират света към техния поминък.

Трябва да се отбележи, че дясното полукълбо контролира работата на лявата половина на човешкото тяло, а лявото полукълбо - на дясната половина на тялото. Затова се смята, че човек, който има по-добре развита лява половина на тялото ("лява ръка") има по-добре развити и творчески способности,
но това не е съвсем точно.
Логикологията казва, че има функции, които контролират както лявото, така и дясното полукълбо на мозъка, като те включват:

303 лявото полукълбо на мозъка е отговорно = 110 за вярата в Бога, за добрата воля, за насочване, за духовно, за усърдие, за молитви, за набор от правила, за мисъл + истинско решение
303 = 107 обучение + 196 взаимозависимост
303 = 139 за креативни + 164 нежни чувства


315 дясна мозъка = 168 за комуникация с Бог + 147 за интуиция
315 = 10 за + 57 дълго + 100 вяра в Бог + 148 право решение, Божията воля
315 = 107 обучение + 66 на живо + 142 за упорита работа, за самопознание, за изкуство, за резултат

315 = 167 на изчисление, на компютър + 148 истинска преценка, Божията воля
315 = 174 за творческа + 141 личност
315 = 142 за творчество + 173 за срички и ругатни думи

Това показва, че основните функции контролират едновременно двете полукълба на мозъка, а в случай на увреждане на едно от полукълбите на мозъка, другият е в състояние да изпълнява функциите си.

Функции на дясното и лявото полукълбо на мозъка

Лявото полукълбо на мозъка и свързаните с него функции

Левият полукълб на мозъка е отговорен за вербалната информация, той е отговорен за езиковите способности на човек, контролира говор, способността да пише и чете. Благодарение на работата на лявото полукълбо, човек може да запомни различни факти, събития, дати, имена, тяхната последователност и как те ще изглеждат писмено. Лявото полукълбо е отговорно за аналитичното мислене на човека, благодарение на това полукълбо се разработва логика и анализ на фактите и се извършват манипулации с числа и математически формули. Освен това лявото полукълбо на мозъка е отговорно за последователността на процеса на обработка на информацията (стъпка по стъпка).

Благодарение на лявото полукълбо, цялата информация, получена от човек, се обработва, класифицира, анализира, лявото полукълбо установява причинно-следствени връзки и формулира заключения.

Дясно полукълбо на мозъка и неговите функции

Дясното полукълбо на мозъка е отговорно за обработката на така наречената невербална информация, т.е. за обработка на информацията, изразена в изображения и символи, а не думи.

Дясното полукълбо е отговорно за въображението, с помощта на което човек може да мечтае, сънува, а също и да композира, за да преподава поезия и проза. Тук са способностите на човека към инициативата и изкуството (музика, рисуване и др.). Дясното полукълбо е отговорно за паралелната обработка на информацията, т.е. подобно на компютър, позволява на човека едновременно да анализира няколко различни потока информация, да взема решения и да решава проблеми, изследвайки проблема едновременно като цяло и от различни страни.

Благодарение на дясното полукълбо на мозъка, ние установяваме интуитивни връзки между изображения, разбираме различни метафори и възприемаме хумор. Дясното полукълбо позволява на човек да разпознае сложни образи, които не могат да бъдат разложени на елементарни компоненти, например процесът на разпознаване на лицата на хората и емоциите, които отразяват тези лица.

Преобладаващият брой хора е доминиран от едно от полукълбите: дясно или ляво. Когато се роди дете, той равномерно се възползва от възможностите, които първоначално са му предоставили в различни полукълба. Въпреки това, в процеса на развитие, растеж и учене едно от полукълбите започва да се развива по-активно. Така че, в училищата, където има математически пристрастия, малко време се изразходва за творчество, а в изкуството и музикалните училища децата почти не развиват логическо мислене.

Но нищо не пречи да се обучават двете полукълба на мозъка. И така, Леонардо да Винчи, който тренираше редовно, перфектно владееше дясната си ръка и лявата си ръка. Той е не само творчески човек, но и аналитик, който има добре развито логическо мислене и в напълно различни области на дейност.

изтегляне:

Преглед:

Човешкият мозък е основната част на централната нервна система, тя се намира в черепната кухина. Съставът на мозъка включва огромен брой неврони, между които има синаптични връзки. Тези връзки позволяват на невроните да образуват електрически импулси, които контролират пълното функциониране на човешкото тяло.

Човешкият мозък не е напълно разбран. Учените смятат, че човек в процеса на жизнена дейност включва само част от невроните, във връзка с които много хора не показват възможните си способности.

Лявото полукълбо на мозъка и свързаните с него функции

Левият полукълб на мозъка е отговорен за вербалната информация, той е отговорен за езиковите способности на човек, контролира говор, способността да пише и чете. Благодарение на работата на лявото полукълбо, човек може да запомни различни факти, събития, дати, имена, тяхната последователност и как те ще изглеждат писмено. Лявото полукълбо е отговорно за аналитичното мислене на човека, благодарение на това полукълбо се разработва логика и анализ на фактите и се извършват манипулации с числа и математически формули. Освен това лявото полукълбо на мозъка е отговорно за последователността на процеса на обработка на информацията (стъпка по стъпка).

Благодарение на лявото полукълбо, цялата информация, получена от човек, се обработва, класифицира, анализира, лявото полукълбо установява причинно-следствени връзки и формулира заключения.

Дясно полукълбо на мозъка и неговите функции

Дясното полукълбо на мозъка е отговорно за обработката на така наречената невербална информация, т.е. за обработка на информацията, изразена в изображения и символи, а не думи.

Дясното полукълбо е отговорно за въображението, с помощта на което човек може да мечтае, сънува, а също и да композира, за да преподава поезия и проза. Тук са способностите на човека към инициативата и изкуството (музика, рисуване и др.). Дясното полукълбо е отговорно за паралелната обработка на информацията, т.е. подобно на компютър, позволява на човека едновременно да анализира няколко различни потока информация, да взема решения и да решава проблеми, изследвайки проблема едновременно като цяло и от различни страни.

Благодарение на дясното полукълбо на мозъка, ние установяваме интуитивни връзки между изображения, разбираме различни метафори и възприемаме хумор. Дясното полукълбо позволява на човек да разпознае сложни образи, които не могат да бъдат разложени на елементарни компоненти, например процесът на разпознаване на лицата на хората и емоциите, които отразяват тези лица.

Синхронизирана работа на двете полукълба

Интуитивната работа на дясното полукълбо на мозъка се основава на факти, анализирани от лявото полукълбо. Трябва да се отбележи, че работата на двете полукълба на мозъка е еднакво важна за хората. С помощта на лявото полукълбо светът се опростява и анализира, а благодарение на правото той се възприема така, както е в действителност.

Ако не беше правилното, "творческо" полукълбо на мозъка, хората биха се превърнали в неемоционални, изчислителни машини, които биха могли само да адаптират света към техния поминък.

Трябва да се отбележи, че дясното полукълбо контролира работата на лявата половина на човешкото тяло, а лявото полукълбо - на дясната половина на тялото. Затова се смята, че човек, който има по-добре развита лява половина на тялото („лява ръка“), има по-добре развити творчески способности. Като тренираме съответната част от тялото, ние обучаваме полукълбото на мозъка, който е отговорен за тези действия.

Преобладаващият брой хора е доминиран от едно от полукълбите: дясно или ляво. Когато се роди дете, той равномерно се възползва от възможностите, които първоначално са му предоставили в различни полукълба. Въпреки това, в процеса на развитие, растеж и учене едно от полукълбите започва да се развива по-активно. Така че, в училищата, където има математически пристрастия, малко време се изразходва за творчество, а в изкуството и музикалните училища децата почти не развиват логическо мислене.

Но нищо не пречи да се обучават двете полукълба на мозъка. И така, Леонардо да Винчи, който тренираше редовно, перфектно владееше дясната си ръка и лявата си ръка. Той е не само творчески човек, но и аналитик, който има добре развито логическо мислене и в напълно различни области на дейност.

Функции на лявото и дясното полукълбо на мозъка

Мозъкът е разделен на ляво и дясно полукълбо. Когато разглеждаме разликата между тези полукълба, е много важно да не попадаме в „дихотомия“.

В хода на еволюцията на гръбначните, лявата и дясната страна на нервната система изпълняват различни функции. Предимствата на тази асиметрия, която споделяме с риба и жаби, гущери, птици и плъхове, е, че тази диференциация помага да се изпълняват по-сложни функции.

Защо, всъщност, горната и долната, лявата и дясната трябва да са едни и същи? Мозъчният ствол и лимбичната система се развиват преди кората. Тяхната асиметрия доведе до разлика в структурата и връзките между дясното и лявото полукълбо на мозъчната кора. Тези структурни различия водят до явна разлика между техните функции.

Дясното полукълбо се развива най-интензивно и функционира през първите две-три години от живота си. Левицата започва да се развива през втората година от живота, а след това и двете се развиват, редувайки се взаимно. Корпусът callosum, структура, която свързва двете полукълба, достига пълното си развитие с около 25-годишна възраст.

Общото значение на разликата може да се илюстрира от факта, че колоните на кората на дясното полукълбо имат по-хоризонтални връзки, в резултат на което комуникацията между различните части на кората на това полукълбо придобива по-голяма мултимодалност. Това откритие ни помага да разберем защо дясното полукълбо отличава контекстите по-добре от лявото и хваща цялата картина по-добре от лявото полукълбо, фокусирано върху детайлите.

В лявото полукълбо колоните работят по-независимо, са по-изолирани един от друг, което позволява на кората на лявото полукълбо да се рови в по-дълбоката същност на процесите и явленията, да бъде по-аналитична, да се фокусира по-добре върху определени проблеми, да наблюдава внимателно отделните обекти и да натрупва конкретни факти.

Сигналните потоци от подкорковите области осигуряват сензорни данни и за двете полукълба и това помага да се разбере защо има разлика между тях. Хората често питат за разликите между мозъка на мъж и жена, така че се предлага и по-общо изявление, което поставя двата пола в добра светлина.

Женският мозък се характеризира с по-голяма интеграция, при жените по-масово тяло, което свързва дясното и лявото полукълбо.

Мъжкият мозък, така да се каже, е по-диференциран, по-специализиран. Различните части на мозъка на човека, като правило, работят самостоятелно, без оглед на други области от него. От тези обобщения често се разклащам, но това са данните на обективната наука. Въпреки това, при клиничната работа е много важно хората да виждат такива, каквито са, а не такива, каквито се изисква да бъдат статистически данни.

Характеристиките на функционирането на лявото полукълбо могат лесно да бъдат запомнени чрез втвърдяване на правилото на три "л" и едно "б":

Напротив, дясното полукълбо се характеризира със следните свойства:

 • формира невербални, холистични възгледи,
 • характеризира се с визуално-пространствено възприятие,
 • редица хетерогенни функции, включително
 • автобиографична памет,
 • интегрирана карта на тялото
 • формирането на необработени спонтанни емоции,
 • симпатични невербални реакции и бдителност, както и модулация на стреса.

Дясното полукълбо, както смятат много учени, е отговорно за смекчаване на последиците от дистрес и негативни емоции и се стреми да се дистанцира от всичко ново и непознато. Лявото полукълбо е отговорно за по-положителните ефекти и контролира проучвателното поведение.

Координацията на работата на лявото и дясното полукълбо при формирането на общ емоционален тонус е може би важен аспект на промяната на афективния профил под влиянието на внимателното съзнание. Както вече видяхме, внимателното съзнание допринася за изследователското поведение, което се проявява чрез лево изместване на кортикалната активност.

Ако функциите са разделени един от друг, тогава мозъкът може да ги комбинира, което ви позволява да изпълнявате по-сложни и адаптивни функции. Така функционира невронната интеграция. По този начин сложните системи на мозъка и съзнанието стават по-гъвкави, създавайки нови комбинации от функции. Притежавайки физически и функционално разделени дясно и ляво полукълбо, ще можем да създадем по-адаптивни функции, ако комбинираме и интегрираме отделните функции на всяко от полукълбите. Така че, аз вярвам, че творчеството се ражда не в нито едно полукълбо, а в резултат на интегрирането на техните функции.

Както ще видим по-късно, лявото полукълбо може да поеме ролята на „разказвач“, който езиково артикулира сегашната история на живота на човека. Въпреки това, „съдържанието” на нашата автобиографична памет се намира в хранилищата на дясното полукълбо и така цялото словесно описание на това съдържание зависи от сътрудничеството и интеграцията на двете полукълба. Интегрирането на дясното и лявото полукълбо ни помага да дадем смисъл на нашето съществуване (за повече подробности виж приложението, в дискусията за латералността на полукълба).

Осъзнаването на общата съвкупност от усещания на собственото тяло може да изисква свързване на цялата карта на тялото, интегрирана в дясното полукълбо, с активираната латерална префронтална кора. По време на внимателното съзнание ние често се фокусираме върху различни аспекти на нашите телесни функции.

Този процес изисква участието не само на интероцепцията с връзката на островчето и междинния префронтален кортекс, но и на участието на цялата карта на тялото, представена в дясното полукълбо. Ако в хода на практиката на внимателността нашият ум е изпълнен с вербална история на лявото полукълбо, това означава, че има силна невронална конкуренция между дясното полукълбо (усещане за тяло) и лявата (замислени думи) за ограничените ресурси за внимание, налични в този момент.

Продуктът в процеса на внимателно осъзнаване на преминаването към фокусиране на вниманието върху тялото води до неговото функционално изместване от лингвистично оформени концептуални факти към невербално въображение и соматични усещания, медиирани от дясното полукълбо. Намираме потвърждение в работата на Лазар, който открива увеличаване на обема на медиалния префронтален кортекс и на островната кора в дясното полукълбо.

Но ако вътрешният разказ (дори ако е безмълвен, под формата на свидетелско съзнание или вътрешен наблюдател) наистина е функция на лявото полукълбо, тогава трябва да наблюдаваме активирането на левия префронтален кортекс (отговорен за организирането на вниманието с активно наративно наблюдение), както и активирането на десния префронтален области (невербално отражение и метаконсултация, медиирани от медиалния префронтален кортекс) и активиране на десния остров са представяния на вътрешните органи.

Тези факти ще ни помогнат да разберем и синтетично комбинираме данни за лявата страна на срязване и изследователската реакция, отбелязана от Дейвидсън и неговите колеги, с данни от Лазар за активирането на префронталната кора и острова отдясно.

Тези аргументи изискват емпирично, опитно потвърждение, което ще им позволи да бъдат проверени. Това обаче е пример за това как можем, въз основа на съвременните познания за мозъка (латерализация на функциите), да поставим подлежащи на проверка въпроси относно наблюдаваните феномени (внимателно съзнание) и общите принципи (интегриране на невронната активност и чувството за благополучие), за да се задълбочи разбирането на субективния и обективен (невронни) живот.

Какви са дясното и лявото полукълбо на мозъка

Мозъкът е най-важният орган на тялото, състоящ се от две полукълба. За да се разберат характеристиките на човек, е важно да се знае какво е отговорно за дясното полукълбо на мозъка и за какво е отговорно лявото полукълбо.

Човек има сетива, с които е свързан с външния свят:

 • слуха;
 • зрение;
 • обоняние;
 • вкус и тактилни усещания, чрез които той получава информация.

И всичко това се занимава с мозъка. В допълнение, с негова помощ се извършва:

 • действие за планиране;
 • вземане на решения;
 • координация на движенията;
 • разпознаване на емоциите, разделянето им на положителни и отрицателни;
 • развитие на вниманието и паметта;
 • мислене (по-висока функция).

Разделяне на функции

Полусферите на мозъка не са отделни структури, които работят изолирано. Между тях има пролука с corpus callosum. Той помага за координирано функциониране в двете полукълба.

Всички движения на едната страна на тялото се контролират от противоположната част на мозъка. Така че, ако човек прави движение с дясната си ръка, това означава, че тя е получила пулс от лявото полукълбо. При хора, преживели инсулт (нарушения на кръвообращението в мозъка), страната на тялото, която е противоположна на засегнатата област, е парализирана.

Мозъкът се състои от два компонента - сива и бяла материя. Грей е кората, цялата човешка дейност е под негов контрол, а белите са нервни влакна, които изпълняват много функции, които ръководят координираната работа на двете полукълба. Сивото вещество се образува при лице под 6-годишна възраст.

Функции за лява половина

Поради факта, че мозъкът се състои от две полукълба, всеки от тях участва в по-голяма или по-малка степен и изпълнява функциите си. Това откритие е направено преди по-малко от век от американски неврохирурзи Боген, Фогел и невропсихологът Спери.

Лявото полукълбо е отговорно за способността на човека да използва езика като средство за комуникация. Той контролира:

 • речев процес (изграждане на фрази, речник);
 • способност за дешифриране на информация, получена с помощта на органи на зрението;
 • използването на графични символи при писане;
 • процеса на запаметяване на важна информация.

Човекът се различава от целия животински свят с това, че има единствената развита способност за мислене, за която е отговорна и лявото полукълбо.

Тази страна на мозъка е способна не само да възприема информация, но и да я обработва. Това е лявото полукълбо, което разпознава числа и символи, защото може да ги дешифрира.

Тъй като благодарение на лявото полукълбо човек може да мисли логично, тази част от мозъка отдавна се счита за водеща (доминантна). Но това е вярно само когато функциите се изпълняват:

 • реч;
 • писмена форма;
 • решаване на математически задачи;
 • движение на дясната половина на тялото.

Обикновено различните дейности изискват активиране на определен лоб на мозъка.

Задачи от дясната половина

Способността да се мисли в хората съществува не само заради работата на лявата половина на мозъка, но и на дясното полукълбо. Но за дълго време учените не виждаха голяма полза от дясното полукълбо, а хирурзите можеха да го отстранят, ако бъдат повредени, като се има предвид, че той е същият рудиментален орган като апендикса.

То стигна до това, че едно дете, което се е научило да пише и взима писалка в лявата си ръка, е било преквалифицирано и принудено да работи с дясната си ръка.

Тъй като интуицията и конкретното фигуративно мислене са заслугите на десния лоб, тези функции не се считат за важни. А интуицията като цяло се осмиваше и съществуването му беше поставено под въпрос. Доказано е, че това не е нищо повече от мит.

Днес тези хора, които могат да мислят извън кутията, са особено ценни и тяхната креативност е ярка черта на творческата личност. Психолозите смятат, че за дълго време отглеждането на деца е оставено полусферично. Ето защо, в книжарниците можете да намерите колекции от упражнения, с които можете да се научите да стимулирате дясното полукълбо на мозъка.

Изхождайки от това, възниква въпросът: ако един учен има развито логическо мислене, за което е отговорно лявото полукълбо на мозъка, тогава защо се нуждае от десен мозък? Може би той не се нуждае от това?

С течение на времето учените са стигнали до заключението, че функциите на дясното полукълбо са важни за останалата част от мозъка. Оказа се, че повечето математици едновременно използват стила на мислене, характерен за противоположната част. Обикновените хора мислят с помощта на думи, но по време на научна дейност често се свързва фигуративност. Следователно тази способност на двата лопата да синхронизират резултатите в нестандартни решения, изобретения, иновации в различни сфери на живота.

Алберт Айнщайн като дете късно започва да говори и пише. Това означава, че през този период дясното полукълбо се развива активно. Благодарение на него той създава собствени признаци на вътрешна реч, а след това ги използва в научната дейност. Този световноизвестен учен не е получил училищна наука, освен математика. Въпреки това той става образован човек и създава физическата теория на относителността, квантовата теория на топлинния капацитет.

Анализът на мозъка му показва, че лявото и дясното полукълбо на мозъка са свързани по-силно, отколкото в обикновените хора, а някои области са разширени. Такава характеристика на структурата на това тяло позволи на световно известния учен да представи полезни изобретения на човечеството.

Дясното полукълбо на мозъка е отговорно за обработката на невербалната информация, която е представена под формата на картини, знаци, символи, схеми. Освен това, човек, който има развит десен лоб, се отличава с факта, че той:

 • ориентира в пространството, събира пъзели;
 • има музикално ухо и способност за музика;
 • разбира последиците от горепосоченото;
 • способни да мечтаят и сънуват, измислят, композират;
 • има способността да работи, по-специално, за рисуване;
 • процеси в паралелна информация, идващи от няколко източника.

Тези способности правят хората интересни, извънредни, креативни.

Развитие на полусфера

Мозъкът на детето работи по различен начин от този на възрастен. Тези различия се дължат на факта, че бебето се развива на етапи, а при възрастен е вече формиран орган.

Учените са доказали, че най-важните периоди, засягащи развитието на емоциите, процесите на познание и адаптация в обществото са години от 1 до 4. Скоростта на образуване на нови неврони при дете е 700 в секунда. При възрастен броят на връзките постепенно намалява (следователно забравата, невниманието, бавността на реакциите при възрастните хора).

В началото детето активно развива зоните, отговорни за възприятието - зрение и слух. След това се активира зоната, отговорна за речта. След това се формира процесът на знание.

Много родители искат детето им да се развива според целите си. И ако бебето не отговаря на техните очаквания, те се опитват да „пренасочат” мозъка на децата и да завършат с художник или математик.

Всеки човек притежава инструмент за развитие на мозъка - това са пръстите му. За да накарат малко дете да говори по-бързо, те правят упражнения за фини двигателни умения. За да получат активна работа на лявото и дясното полукълбо, те се опитват да не извършват съвсем стандартни действия през деня. Например любителите на рисунката се опитват да го направят в огледален образ.

Друго упражнение е “Пръстенът”. Направете го от палеца и показалеца. След това последователно палеца, свързан със средния, пръстен и малкия пръст. Това трябва да стане възможно най-бързо. Първо с една ръка и след това с две едновременно.

По време на нормалното зареждане често се налага да свързвате противоположни крайници: лявата си ръка с десния крак и обратно. Можете да стигнете до дясното ухо с лявата си ръка, след това всичко е точно обратното. Полезно е да се правят ежедневни дела с неактивна ръка:

 • дрехи за бутони;
 • пишат на хартия;
 • почистват;
 • прах;
 • използвайте прибори за хранене.

В резултат на това производителността на различните части на мозъка се увеличава с няколко процента.

Тези, които искат да вършат точните науки, не трябва да се специализират само в логически проблеми. Развивайки фигуративно мислене, е възможно да се постигнат значителни резултати дори във физиката и математиката.

За какво са отговорни лявото и дясното полукълбо на нашия мозък?

Екология на живота: Мозъкът е сложна и взаимосвързана система, най-голямата и функционално важна част от централната нервна система. Неговите функции включват обработка на сензорна информация, идваща от сетивата, планиране, вземане на решения, координация, контрол на движението, положителни и отрицателни емоции, внимание, памет. Най-високата функция, изпълнявана от мозъка, е мислене.

Мозъкът е сложна и взаимосвързана система, най-голямата и функционално важна част от централната нервна система. Неговите функции включват обработка на сензорна информация, идваща от сетивата, планиране, вземане на решения, координация, контрол на движението, положителни и отрицателни емоции, внимание, памет. Най-високата функция, изпълнявана от мозъка, е мислене.

Лесно можете да тествате коя от полукълбите на мозъка ви е активна в момента. Вижте тази снимка.

Ако момичето на снимката се върти по часовниковата стрелка, тогава в момента имате по-активно ляв мозък (логика, анализ). Ако се обърне обратно на часовниковата стрелка, тогава имате активно дясно полукълбо (емоции и интуиция).

В каква посока се върти момичето с вас? Оказва се, че с някои усилия на мисълта, можете да накарате момиче да се върти във всяка посока. Като начало, опитайте да погледнете картината с разфокусиран поглед.

Ако погледнете едновременно със своя партньор, приятел, приятел или познат, често се случва едновременно да гледате едно момиче да се върти в две противоположни посоки - човек вижда въртенето по часовниковата стрелка, а другото срещу. Това е нормално, точно в момента, в който са активни различни полукълба на мозъка.

Области на специализация на лявото и дясното полукълбо на мозъка

Основната област на специализация на лявото полукълбо е логическото мислене и доскоро лекарите считаха това полукълбо доминиращо. В действителност обаче той доминира само при изпълнение на следните функции.

Левият мозък е отговорен за езиковите способности. Той контролира речта, способността да чете и пише, помни фактите, имената, датите и техния правопис.

Аналитично мислене:
Лявото полукълбо е отговорно за логиката и анализа. Анализира всички факти. Числата и математическите символи също се разпознават от лявото полукълбо.

Буквално разбиране на думите:
Лявото полукълбо е в състояние да разбере само буквалното значение на думите.

Последователна обработка на информацията:
Информацията се обработва от лявото полукълбо последователно на етапи.

Математически способности: Числата и символите също се разпознават от лявото полукълбо. Логически аналитични подходи, които са необходими за решаване на математически задачи, също са продукт на работата на лявото полукълбо.

Контрол на движенията на дясната половина на тялото. Когато вдигнете дясната си ръка, това означава, че командата за повишаване е от лявото полукълбо.

Основната област на специализация на дясното полукълбо е интуицията. По правило тя не се счита за доминираща. Той отговаря за следните функции.

Обработка на невербална информация:
Дясното полукълбо е специализирано в обработката на информация, която се изразява не в думи, а в символи и изображения.

Пространствена ориентация: Десното полукълбо е отговорно за възприемането на местоположението и пространствената ориентация като цяло. Благодарение на дясното полукълбо, можете да се движите по терена и да правите мозаечни картини-пъзели.

Музикалност: Музикалните способности, както и способността за възприемане на музиката зависят от дясното полукълбо, въпреки че лявото полукълбо е отговорно за музикалното образование.

Метафори: С помощта на дясното полукълбо, ние разбираме метафорите и резултатите от работата на чуждото въображение. Благодарение на него можем да разберем не само буквалното значение на това, което чуваме или четем. Например, ако някой каже: „Той виси на опашката ми”, тогава дясното полукълбо ще разбере точно какво иска да каже този човек.

Въображение: Дясното полукълбо ни дава възможност да мечтаем и сънуваме. С помощта на дясното полукълбо можем да съставяме различни истории. Между другото, въпросът "Какво, ако?" Също пита дясното полукълбо.

Артистични способности: Дясното полукълбо е отговорно за способността за визуални изкуства.

Емоции: Въпреки че емоциите не са продукт на функционирането на дясното полукълбо, тя е свързана с тях по-близо от лявата.

Секс: Десното полукълбо е отговорен за секса, освен ако, разбира се, не сте твърде загрижени за самата техника на този процес.

Мистика: Десното полукълбо е отговорно за мистиката и религиозността.

Съни: Дясното полукълбо също е отговорно за сънищата.

Паралелна обработка на информация:
Дясното полукълбо може едновременно да обработва много различна информация. Тя е в състояние да разглежда проблема като цяло, без да прилага анализ. Дясното полукълбо също разпознава лица и благодарение на него можем да възприемаме съвкупността от характеристики като цяло.

Контролира движението на лявата половина на тялото: Когато вдигнете лявата си ръка, това означава, че отборът, който го вдига, е от дясното полукълбо.

Схематично тя може да бъде представена, както следва:

Това, разбира се, е тест за шеги, но има някаква истина. Ето още една версия на въртящото се изображение.

След разглеждането на тези снимки от особен интерес е изображението с двойно въртене.

Как иначе можете да проверите коя от вашите полукълба е по-развита?

 • стиснете дланите пред себе си, сега завъртете пръстите на ръцете си и забележете кой палец е отгоре.
 • пляскайте с ръце, отбележете коя ръка е отгоре.
 • кръстосайте ръцете си върху гърдите си, отбележете коя предмишница е над.
 • идентифициране на водещото око.

Как можете да развиете способността на полукълбите.

Има няколко прости начина за развиване на полукълба. Най-лесният от тях е да се увеличи количеството работа, върху която е ориентирано полукълбото. Например, за да развиете логика, трябва да решавате математически проблеми, да предполагате кръстословици и да развивате въображението си, за да посетите художествена галерия и т.н.

Следващият начин е максимално да се използва страната на тялото, контролирана от полукълбото - за развитието на дясното полукълбо е необходимо да се работи от лявата страна на тялото и да се изработят левите полукълби - отдясно. Например, можете да рисувате, да скачате на един крак, да жонглирате с една ръка.

Осъзнаването на дясното и лявото полукълбо на мозъка ще помогне за развитието на полукълбото.

1. Подготовка за упражнението.

Седнете изправени, затворете очи. Дишането трябва да е спокойно и равномерно.

Визуализирайте мозъка си, състоящ се от две полукълба и разделен на две половини с помощта на corpus callosum. (Вижте снимката по-горе) Концентрирайте се върху мозъка си.

Ние се опитваме (в нашето въображение) да установим връзка с нашия мозък, като редуваме поглед в лявото полукълбо на мозъка с лявото око, а дясното с дясното око. След това, с двете очи ние гледаме навътре, в средата на мозъка с corpus callosum.

Ще ви бъде интересно:

2. Упражнение.

Бавно вдишвайте, напълнете с въздух и задръжте дъха си за известно време. По време на издишването ние насочваме потока на нашето съзнание, като прожектор, към лявото полукълбо и "гледаме" към тази част на мозъка. След това вдишайте отново, задръжте дъха си и докато издишвате, насочете прожектора към дясното полукълбо на мозъка.

Представете си: отляво - ясно логическо мислене; отдясно - сън, интуиция, вдъхновение.

Ляво: вдишване, пауза, издишване, свързани с проекцията на номера. Дясно: вдишване, пауза, издишване, свързани с проекцията на буквата. Т.е. отляво: номер „1“ номер „2“ номер „3“ и др. Дясно: буква „А“, буква „В“, буква „В“ и др.

Функции на лявото и дясното полукълбо на мозъка

Човешкият мозък е най-трудният и труден за изучаване. Дори в ерата на въвеждането на нови съвременни методи за изследване, мозъкът не е напълно проучен. Мозъкът е разделен на две половини на полукълбото, всеки от които е отговорен за своята група функции.

Има много потвърдени факти за мозъка, ето някои от тях:

 • Броят на невроните (нервните клетки) достига 85 милиарда
 • Средната маса на мозъка на възрастен човек е около 1,4 кг, т.е. около 2 - 3% от общата маса на човек
 • Размерният мозък не влияе върху умствения капацитет, което е доказано в последните проучвания.

В тази статия ще разгледаме подробно структурата и функциите на всяко полукълбо и ще извършим тест, който определя коя от полукълбите е доминираща.

Функции на лявото полукълбо

Функциите на лявото полукълбо на мозъка се активират в следните направления:

 • Способност за възприемане на вербална (устна) реч
 • Възможност за изучаване на езици. Можете да срещнете доста хора, които знаят 3, 4 или повече езика, докато не е трудно да ги научите от тях. Причината за запаметяването на нови езици се крие във високото развитие на лявото полукълбо.
 • Предпочитанието за добра езикова памет пада върху нашата памет, която също ни позволява да запаметяваме дати, числа, събития и т.н. Като правило, хората с добра памет и следователно развито полукълбо стават анализатори, учители и т.н. високи способности, способни да посочат точната страница, където се намира определен текст
 • Развитието на функционалността на речта. Следователно колкото повече преобладава лявата страна, толкова по-бързо детето започва да говори, като същевременно поддържа правилната конструкция на речта.
 • Извършва последователна (логическа) обработка на информация
 • Предразположение към повишено възприемане на реалността. Например червено, червено, синьо, синьо, а използването на метафорични фрази не е характерно за човека
 • Способността да се установят причинно-следствени връзки, основани на логически убеждения, т.е. човек е предразположен към факта, че всяко получаване на информация е съчетано и има логическа връзка, особено присъща на професията на оперативната
 • Контролира движението на дясната страна на тялото

Лявото полукълбо се характеризира с по-експлозивен характер на човека и управление на търсенето и придобиването на нова информация

Функции на дясното полукълбо

Исторически, дълго време тази част от мозъка действаше като отхвърлена. Много учени твърдят, че това полукълбо не е от полза за хората и е „мъртва“ и ненужна част от нашия мозък. Той стигна до точката, че някои хирурзи просто изтриха полукълбото, като се позоваха на неговата безполезност.

Постепенно значението на дясната страна нараства и в момента тя заема същите силни позиции като левия участък. Функциите, които изпълнява, се изразяват в следното:

 • Преобладаването на развитието на невербални и холистични представяния, т.е. получената информация не се изразява устно, а чрез символи или изображения
 • Характеризира се с визуално-пространствено възприятие. Благодарение на тази способност, човек има способността да се движи по терена.
 • Емоционалност. Въпреки че тази функция не е свързана директно с полукълба, развитието на дясната страна все още има леко значителен ефект от лявата.
 • Възприемане на метафори. Тоест, ако човек изрази метафора, друг човек с развита дясна част лесно ще разбере какво се казва
 • Творческа предразположение. Индивидите с основното развитие на тази част в повечето случаи стават музиканти, писатели и др.
 • Паралелна обработка на информация. Дясното полукълбо има свойства да обработва различни източници на данни. Входящата информация не се обработва въз основа на логическа последователност, а се представя като цяло.
 • Контролира моторните способности на лявата страна на тялото

Изследванията на функцията на мозъчните полукълба от дясната му страна показват, че той е отговорен и за намаляване на негативната реакция към стресови ситуации, емоции и се опитва да избегне нещо неизвестно.

Тестът за определяне на доминантното полукълбо

Този тест ще ви позволи да идентифицирате по-развита дясна или лява страна на мозъка след няколко последователни упражнения. Опитайте следното:

Трябва да държите дланите си пред себе си и да кръстосате пръстите си. Погледнете палците си и напишете на лист хартия, кой от пръстите е по-висок.

Вземете лист хартия и пробийте една малка дупка в центъра, но тя трябва да е достатъчна, за да можете да видите цялата околна среда. Първо погледнете с двете си очи. На следващо място погледнете с всяко око, докато едното око гледа, другото трябва да бъде покрито.

Трябва да внимавате, когато гледате през дупката, тъй като при проверка на нещо, тя ще се измести донякъде. Напишете на лист хартия, на което сте имали смяна.

Кръстосайте ръцете около гърдите си и запишете върху лист хартия, чиято ръка е по-висока.

Дръжте ръцете си няколко пъти и напишете върху лист хартия коя от ръцете е доминираща, т.е. дланта, която покрива другата.

Сега е време да проверите резултатите. За всяко упражнение трябваше да изберете доминиращата ръка Р - дясната ръка, L - лявата ръка. След това сравнете с резултатите по-долу:

 • ИПП - това означава, че вероятно нямате желание да променяте нищо, т.е. съществуват стереотипи, които следвате
 • APF - липса на решителност във всеки въпрос или действие
 • PPLP - високи комуникативни умения и артистичност
 • PPLL - решаващ по природа, но в същото време има мекота по отношение на други
 • PPP - предразположеност към анализи, висока предпазливост при вземане на решения
 • PLPL - има чувствителност към чуждо мнение, лесно се манипулира
 • LPPP - много висока емоционалност

заключение

Дори въпреки факта, че в повечето случаи хората имат по-развито дясно полукълбо от лявото, всъщност работата им винаги е взаимосвързана. В действителност е невъзможно човек да има само една част от функционирането на мозъка, а втората не изпълнява никакви функции.

Всяка част отговаря за специфичните аспекти на дейността. Дори ако погледнете какво ще стане, ако липсва дясното полукълбо, което е отговорно за нашата емоционалност. В този случай човек може да бъде сравнен с компютър, който изпълнява определен брой логически функции, но не се чувства емоционално.

Отсъствието на левицата съответно би довело до пълна загуба на социализация. Поради факта, че функциите на полукълбите на човешкия мозък работят взаимосвързани, нашият живот е пълна картина с логически, емоционални и други еднакво важни компоненти.

Мозъчни полукълба

Мозъкът е основният орган на централната нервна система, който се състои от огромен брой нервни клетки и техните процеси, които са взаимосвързани. Това тяло е почти напълно заето от кухината на мозъка на черепа. Той предпазва мозъка от външни повреди. Когато човек се развива и расте, мозъкът постепенно придобива формата на черепа.

Чрез дейността на мозъка човек вижда, чува, ходи, работи, преживява емоции, умее да общува с други хора, анализира, мисли.

структура

При възрастни мъже и жени общата маса на тялото е около 1,3-1,5 кг. Мъжкият и женският мозък се различават леко по тегло (при жените е малко по-лек), докато при новородените теглото на органа е не повече от 350-400 г, а при 12-годишно дете -

800-1000 г. Мозъкът се намира в кутията на черепа и е затворен с три черупки. Тя има специфична структура. Най-съществените части на органа са: продълговата и задната част (която включва моста и малкия мозък, разположени зад моста), предния, междинен, среден мозък.

Отдясното и лявото полукълбо на мозъка са отговорни за регулиране на висшата нервна дейност, тъй като те съдържат отдели, отговорни за писането, говоренето, слуха и зрението. Благодарение на малкия мозък се осигурява баланс и стволът съдържа развити центрове, които контролират дихателната и сърдечно-съдовата системи.

При мъжете мозъкът престава да се увеличава с около 25 години, докато при жените този процес завършва на 15-годишна възраст.

Между двете половини на тялото е разположен надлъжен процеп, основата на който е корпусът калмозум, свързващ полукълбите, осигуряващ координация на тяхната работа помежду си. Още от училище от анатомията знаем, че половината са отговорни за работата на противоположните страни на тялото. Например, дясната половина е отговорна за функционирането на лявата страна на тялото.

Функции на лявото полукълбо

Хемисферите на мозъка са свързани помежду си с останалата част от централната нервна система, затова функционират във връзка с подкорковите структури.

Ако една от полукълбите е повредена, тогава част от нейните функции може да бъде друга. Това свидетелства за съпътстващото осигуряване на работата на движенията, висшата нервна дейност, чувствителността, на сетивните органи.

В кората има няколко зони, които са отговорни за изпълнението на специфични функции. Тези зони работят само заедно. Например, ако човек иска да каже нещо, той мисли, анализира, изчислява и след това само говори. В процеса на общуване хората изразяват емоции: те са тъжни, щастливи, тревожни, смях и т.н., жестикулирайки, използвайки за това лицевите мускули и ръцете. Подобна работа се осигурява от общото функциониране:

 • няколко зони на кората;
 • субкортикални ядра;
 • гръбначни и черепни нерви.

В момента човешкият мозък е изследван от световната наука за по-малко от 50%, но процесът продължава.

Челен лоб на лявото полукълбо

Ако говорим за това, за което е отговорно лявото полукълбо, тогава първо трябва да говорим за фронталния лоб, който осигурява способността да се говори и мисли за човек. Това е една от най-важните части на мозъка. Благодарение на това се появяват и се проявяват емоции, контролират се поведението и мисловните процеси.

Моторна зона на речта

Позволява да се осигури нормалното функциониране на лицевите мускули, което е необходимо за произношението на сложни фрази и думи. Говорейки различно, речта се формира в човека като цяло поради моторизираната речева зона. Ако е дясна ръка, то в лявото полукълбо моторно-речевата зона заема много повече място, отколкото в дясното, а ако е лява, то е вярно обратното.

Ако зоната е унищожена или силно повредена, способността да се говори автоматично се губи. В същото време човек ще може да пее и да вика без думи. Също така, ако загубите са загубени, способността да се чете безмълвно, да артикулира мислите си. Подобни щети не засягат функцията за разбиране на речта на другите.

Съществува общ мит, че човек използва само 5-10% от капацитета на мозъка си. Това не е така, защото клетките, които не участват, просто умират.

Моторна зона

Лявото и дясното полукълбо съдържат двигателната зона на кората, която е необходима за активността на набраздените мускули. В лявото полукълбо се контролира активността на дясната страна на тялото, координацията на точността на движенията, ориентацията към терена. В тази област вътрешните органи изпращат импулси.

Ако моторната кора е повредена, се наблюдават следните проблеми:

 • нарушения в сърдечно-съдовата система, дихателните органи;
 • пареза на крайниците;
 • атаксия.

Париетален лоб

Тук е зоната на чувствителност на мускулите, ставите, кожата. В лявото полукълбо импулсите идват от рецепторите от дясната страна на тялото.

Ако тази зона е повредена, то в повечето случаи човек има разстройство на чувствителността в някои области на тялото, той ще загуби способността си да определя нещата чрез допир. Има и загуба на допир, чувствителност на околната температура, болка в дясната страна на тялото не се усеща.

Временен лоб

Неговите основни функции са вестибуларната чувствителност и слух. Ако зоната е повредена, тогава дясното ухо ще спре да чува, способността на лявото ухо да чува нормално ще бъде загубена. Човекът ще се движи по-малко точно, докато ходенето ще започне да се заличава. Не е далеч от темпоралния лоб е слуховият център на речта, поради което можем да разберем адресираната реч и да чуем собственото си.

Задна част

Въз основа на мозъка се случва пресечната точка на зрителните и слуховите влакна. Следователно импулсите от ретината на дясното и лявото око влизат във визуалната зона на лявото полукълбо. Освен това, ако зоната е повредена, тогава човек няма да бъде напълно сляп, нарушения се наблюдават само в лявото око.

Тилната част на главата също е необходима, за да се осигури нормалното функциониране на зрителния речев център - с негова помощ разпознаваме написаните думи и букви, четем.

Специализации в областта на полусферата

Левите и десните полукълба на мозъка са отговорни за определени функции.

Основната специализация на лявото полукълбо е логическо мислене, затова преди е било широко смятано, че лявата страна е доминираща. Но доминирането на лявото полукълбо се наблюдава само при изпълнението на определени функции:

 • Езикови умения, контрол на речта, способност за четене и писане, памет (запаметяване на факти, имена, дати и др., Писане), изучаване на чужди езици.
 • Разбиране на думите (лявото полукълбо може да разбере смисъла на казаното буквално).
 • Аналитично мислене (разпознаване на числа и математически символи, логика, анализ на фактите).
 • Последователна обработка на информация (лявото полукълбо извършва обработка на получената информация на етапи). Лявата страна разглежда всички налични детайли - тя не вижда картината като цяло, за разлика от дясната страна, затова не може да събере получената информация.
 • Математически способности (лявата страна разпознава символи, числа, за решаване на математически задачи се използва логически и аналитичен подход, който също се осигурява от това полукълбо).
 • Контрол на дясната страна на тялото (ако вдигнете десния крак, това ще покаже, че съответната команда идва от лявото полукълбо).

Полукълбите на човешкия мозък взаимодействат помежду си, така че централната нервна система ги използва заедно в умствената дейност. Синхронизацията на функционирането на двете полукълба. Активира ги и свързва резултатите с централната нервна система. Но все още е обичайно ясно да се разделят техните умствени функции.

Широко разпространено е мнението, че колкото по-голям е мозъкът, толкова по-интелигентен и интелигентен е човекът, но това е заблуда. Алберт Айнщайн има сравнително малък мозък, който тежи около 1,2 кг. Размерът на тялото не влияе върху качеството на умствената дейност.

Има точно разделение на определени функции. Дясното полукълбо е по-отговорно за интуицията, така че не може да доминира. Неговите основни функции включват също:

 • Обработка на невербална информация (символи, изображения).
 • Пространствена ориентация. А полукълбото позволява на човек да се движи в пространството, за правилно възприемане на местоположението му. Благодарение на работата на тази страна на мозъка, човек е в състояние компетентно да намери пътя до правилното място, като вземе предвид различни фактори, за да създаде мозаечни пъзели.
 • Метафорите. Благодарение на работата на полукълбото, хората могат правилно да възприемат метафори, предполагат загадки, да разпознават резултатите от дейността на въображението на друг човек. Ако лявото полукълбо ни позволява буквално да разбираме и анализираме значението на написаното, тогава дясното полукълбо използва творчески подход. Например, ако чуем такава метафора: „Обикновено като обувка“, тогава поради работата на полукълбо ще разберем какво искаме да предадем.
 • Мистицизъм. Религията, мистичните явления, суеверията и много други неща от тези области - дясното полукълбо на нашия мозък е отговорно за всичко това.
 • Музикалност. Творчеството принадлежи и към сферата на дейност на дясното полукълбо. Талантите в областта на музиката, способността за възприемане на музикални произведения и много повече, свързани с музиката и другото творчество, се осигурява от работата на тази страна на мозъка. Интересно е да се отбележи, че не правото, а лявото полукълбо ще бъде отговорно за получаването на музикално образование.
 • Въображението. Благодарение на дясната страна на мозъка, можем да мечтаем, да си представяме, фантазираме. Полусферата напълно контролира тези процеси, позволява ни да измисляме всякакви истории, развива мисли, свързани с изобретяването на нови решения и начини, прави прогнози, комбинира спомени в едно цяло и т.н. Например, дясната страна задава въпроси като “Какво, ако?” И много други, свързани с процеса на творческото мислене.
 • Емоции. Ако говорим за това, за което е отговорно нашето дясно полукълбо, то тогава списъкът включва и емоции, които всъщност не са резултат от дейността на това полукълбо. В същото време те са много по-свързани с дясната страна, отколкото с лявата, което учените отдавна са могли да докажат.
 • Художествени способности. Дясното полукълбо ни позволява да рисуваме, да създаваме скулптури, да се занимаваме с дизайн и други творби, свързани с визуалните изкуства. Тя развива умствените способности на хората в тази посока.
 • Сексуалният живот. Това е дясната страна на мозъка, която е отговорна за факта на сексуален контакт. От друга страна, ако човек обръща специално внимание на техническата страна на това действие, то лявата му страна започва да реагира силно на процеса. Ако всичко се случи на чувства и емоции, тогава дясната полусфера отговаря, следователно и двете полукълба са еднакво важни в тази област.
 • Паралелна обработка на информация. Благодарение на работата на дясното полукълбо, човек е в състояние да разгледа въпроса като цяло, без да използва за това аналитичните умения на лявата страна на мозъка. Можем да разпознаем лицата на други хора, като поставим характеристиките заедно.
 • Контрол на движенията на лявата страна на тялото. Например, ако човек премести лявото си стъпало, това показва, че дясното полукълбо е дало съответната команда.

За да определите кой от полукълбите на мозъка доминира, можете да използвате специални тестове.